Geslaagde actie: wijdeouders

Home/Wij de ouders/Geslaagde actie: wijdeouders
Geslaagde actie: wijdeouders 2021-09-04T15:30:45+02:00
We hebben al iets meer dan 1400 bezorgde ouders gebundeld, via wijdeouders.
Al 727 scholen staan onder de supervisie van bezorgde ouders en onderling hebben ze contact via de telegramgroepen.
Eén van onze acties is om de directie een brief te laten ondertekenen waarin jij garanties eist voor de veiligheid van je kind op school. De brief is heel specifiek opgemaakt en je doet er goed aan om er niks aan te wijzigen. Eerstdaags zullen we de brief analyseren en je uitleggen wat er zo specifiek is aan die brief.
WE DELEN GRAAG DIT KRACHTIG SIGNAAL MET JULLIE.
Eén van onze leden liet weten dat een kennis van hem een zeer positieve ervaring had met onze kennisgevingsbrief.
Hij had wél een mooi verhaal ahv de brief die jullie ter beschikking stellen op wij de ouders. Hij heeft de brief met een deurwaarder naar de school gestuurd en had vandaag daardoor een open gesprek met de directie, waar hij via het deurwaardersexploot de belofte heeft dat NIETS zal gebeuren aan zijn kinderen, ook geen lessen over vaccinatie, etc ..
Er is ook een clausule toegevoegd dat indien dit niet aangehouden wordt er een schadevergoeding van 250.000 euro zou worden gevorderd per overtreding.
Met onze organisatie zijn we aan het bekijken om de scholen via de koepels de garantie af dwingen dat onze kinderen veilig en ongeschonden zullen zijn op school. Zo houden we de kosten laag per ouder. Maar we houden je via onze nieuwsbrief op de hoogte van het wel en wee van onze acties. Hier kan je je inschrijven voor de wijdeouders  nieuwsbrief 
WAT MET GESCHEIDEN OUDERS
We kregen deze oproep van een lid.
Mijn dochter komt vandaag na school bij mij na 3 weken bij haar vader. Begint te huilen dat ze door haar vader verplicht is om een document te ondertekenen dat ze vrijwillig de ‘V’ wil, terwijl ze heel duidelijk maakte dat ze die niet wil. Haar vader heeft haar tegen haar wil meegenomen naar het V-centrum van Weelde. Daar heeft ze ook tegen de mensen van het centrum en de arts meerdere malen aangegeven dat ze de V NIET wilde. Ze hebben haar neergelegd en ze heeft ‘m toch gekregen. Nu wil ze nooit meer naar haar vader want de 2de V staat al vast wanneer ze over een week weer naar hem gaat. Hij respecteert haar mening hierin niet. Ze is 12 jaar. Heeft iemand hier bruikbare input. Ik zit met de handen in het haar (obvious)
Om toestanden zoals hierboven te voorkomen kan je gebruikmaken van onze andere brief voor gescheiden ouders.
Je laat dit best via deurwaarders exploot betekenen naar je ex. En ook naar je schooldirectie (tenzij wij de gezamelijke actie naar de schoolkoepels deze week concretiseren). Een deurwaardersexploot heeft de kracht van een notariële akte + het is je onweerlegbaar bewijs dat de tegenpartij het gekregen heeft.
De brieven  vind je hier en op wijdeouders onder tabblad acties
– Brief voor de schooldirectie,niet akkoord ouders verwijzing kind naar CLB gevaar voor vaccinatie (we kijken om die via onze organisatie via de deurwaarder ad scholenkoepels af te leveren, is goedkoper voor de ouders)
Hartelijke levendige groet
isabelle lambrecht Ⓢ
healer, bewustzijnscoach, psychotherapeut, bemiddelaar
voortrekker van de soevereine beweging: de goddelijke orde
Kan een afbeelding zijn van een of meer mensen en de tekst 'Geslaagde actie! Belofte dat je kind veilig en onaangetast zal zijn op school. www.wijdeouders.be Het collectief ter bescherming van je kind op school'