Richtlijnen

Home/Richtlijnen
Richtlijnen 2021-07-12T15:24:04+02:00

De levende mens is onbestaande voor de wet.

Wie  zijn LLC aanvraag (live life claim) doet, geeft hiermee uitdrukkelijk aan, akkoord te gaan met deze orde en te zullen leven volgens deze richtlijnen die gestalte proberen te geven aan de goddelijke wet.

Zonder ordehandhaving vervalt de gemeenschap in chaos.

 • De onpersoonlijke ZELFBEWUSTE mens leeft vanuit het geweten, ipv uit de drama”s van de emoties:  dus het innerlijke weten (het geweten) handhaaft de orde.
 • De persoon leeft vanuit de emoties en haar drama’s vanuit het denkend weten, wat zorgt voor pijn en lijden en misbruiken tegen zijn medemens. Hier is een wetgeving of ordehandhaving nodig.

De orde die wij hier handhaven is deze van het geweten, de stem van god. Gij zult niet: stelen, doden, liegen, bedriegen, schade berokken of iets/iemand anders dan god eer brengen.  Dit onder dat deze lijst exhaustief (allesomvattend is), wie leeft vanuit het geweten heeft geen duiding nodig. Wie steigert bij het feit dat er een akkoord verlangt wordt inzake ordehandhaving, bewijst hiermee dat hij/zij van plan is om misbruik te maken van de kennis van de soevereine mensen en nog leeft vanuit persoonlijke noden = hebzucht.

De spelregels of richtlijnen binnen deze orde een beetje uitgewerkt zijn eenvoudig

 1. elk lid is evenwaardig
 2. jouw leven en geluk is je eigen verantwoordelijkheid en je bent bereid om verantwoordelijkheid voor je eigen daden te nemen
 3. gij zult jezelf noch een ander levend wezen schade berokkenen en pogen een bron van vreugde zijn
 4. gij zult eerlijk, transparant en gul zijn daar je schepper  je alle gaven gegeven heeft om zelf te scheppen
 5. elke mens is gelijkwaardig voor zijn schepper, wees je authentieke volmaakte zelf ipv een vorm van perfectie na te streven
 6. gij zult elke mens zijn /haar pad en niveau gunnen
 7. gij zult enkel rekenschap afleggen aan uw schepper en elke vorm van vereren/verleiding (geld, macht, status, mens, idee …..) negeren
 8. als het geweten (innerlijk weten) nog te zwak is, zal de orde gehandhaafd worden volgens de natuurlijke goddelijke wetten met als basis de intentie van waaruit je gehandeld hebt:  gij zult niet: doden, stelen, liegen, bedriegen, schade berokken of iets/iemand anders dan god tot god verheffen (verafgoden) . In een geschil is het woord van de voortrekker(n) of de door de voortrekker aangestelde(n), bindend.
 9. gij zult jouw lichaam op een gezonde natuurlijke wijze eren en verzorgen vanuit het respect voor de biologische wetten van het zelfgenezende vermogen van je lichaam (cfr de germaanse geneeskunde) er zijn al heel wat alternatieve geneeswijzen bekend op vandaag.
 10. De natuur en alle leven zal je met het nodige respect en liefde tegemoet treden.
 11. gij zult leren egoïsme te vervangen door eigenliefde
 12. gij zult leren medelijden vervangen door mededogen
 13. gij zult flexibel zijn en bereid tot bijleren en zelfontplooiing
 14. gij zult het leven in ere houden en respecteren
 15. gij zult zo goed mogelijk proberen expressie te geven aan je onbegrensde wezen vanuit onvoorwaardelijke liefde
 16. gij zult afwijzen elk vorm van ritueelgebruik en elke verwijzing naar gedegradeerde macht (elke vorm van kostuumdrama: uniform, toga, mijter, kroon, pruik, staf, hamer, ……………………)
 17. vrijheid is je hoogst goed, zelfexpressie je instrument, moed je kracht, zelfbewustzijn je macht en je vrije wil is je drijfveer
 18. het eindpunt is het kunnen loslaten van je persoonlijkheid en  je je weer te herinneren dat je een goddelijk wezen bent en één met alle leven

 

isabelle lambrecht Ⓢ

 • voortrekker van de soevereine beweging: “de goddelijke orde“
 • www.levende-gemeenschap.site
 • healer, bewustzijnscoach, psychotherapeut, bemiddelaar
 • www.zichtbaar.be