Vrij soeverein

Home/Live-Life claim/Vrij soeverein
Vrij soeverein 2021-10-30T14:36:49+02:00

Wat is een soevereine mens? Dat is een mens die in het bezit is van alle persoonlijke rechten, mogelijkheden en eigendomstitels.

Ps er staan zeker schrijffouten in maar dat is ok voor mij. Liever een authentieke expressie dan een verbeterde versie.

Orde of anders gezegd de structuur

Een orde is een structuur die zich vormt door dingen die we als waar aannemen. Als mens zijn we het gewoon om dingen simpelweg aan te nemen. Als kind namen we aan dat onze ouders de baas waren en de waarheid. Nu nemen we aan dat we onszelf zijn en dat de overheid de baas is met de waarheid in pacht.

Door deze aannames in vraag te stellen, kan je heel veel leren over JOUW wereld en leven!

 • Hadden je ouders de waarheid in pacht? Nee, maar dat is stuf voor een ander artikel.
 • Ben jij jezelf? Dat is een boeiende vraag die uit 2 luiken bestaat: nl lichaam en geest.

1 Lichaam: Fysiek Bezit en eigendomstitel

Bezit jij je eigen lichaam en vruchten van je arbeid (je energie)? NEE.

In 2009 werd ontdekt hoe overheden en banken, al decennia lang, de mensen in hun bezit hebben. Dit dankzij Heather Tucci-Jarraf, een bank- handels- en financieel directeur en 2 collega”s, die gedurende 2 jaar een onderzoek uitvoerden naar kredietfraude bij de Wereldbank. Hun rapport werd bekend als Treasury Finance AG: Final Bullet Report – Paradigma – Een rapport over corruptie bij banken, justitie en overheid “

Zij ontdekten de fraude met de stroman en Cestui Que Vie trust, opgezet via misbruik van jouw naam. Jouw naam is je eigendomstitel en deze werd bij je geboorte ontfutselt door de overheid.

Vanuit de vermeende verplichting (dus overheid het interpreteert dat je het vrijwillig doet), laten de trotse ouders de gemeente weten, een levend geboren kind ter wereld gebracht te hebben. De gemeente, in dienst van het bedrijf de overheid, interpreteerde dit vanuit maritiem recht als “het kind aangeven” (declareren) . In ruil voor het ingeklaarde “goed : pakketje van de staat” krijgen de ouders een bewijs van registratie mee: de geboorteakte. En beseffen de ouders niet dat ze met lege handen terug huiswaarts keren. Hun kind is nu eigendom van de staat en het gezag over hun kind ligt ook bij de staat. BEGRIJP JE GOED WAT HIER STAAT!!!

Vertaalt naar het coronaverhaal: wil jij je kind niet laten vaccineren dan heeft de staat het recht jouw kind uit de ouderlijke macht te ontzetten omdat jij uit onwetendheid, het gezag over het kind afgestaan hebt bij de geboorte (geboorteakte). Je kan dit contract vernietigen door een LIVE LIFE registratie. Dat kan je doen via de site www.levende-gemeenschap.site.

Vertaalt naar arbeid en eigendommen: jouw registratie geboorteakte , is de fictieve dood van je levende mens en de geboorte van je natuurlijke rechtspersoon. Deze wordt opgezet als trustvorm (Cestui Que Vie geboortetrust). Jouw geboorteakte (waardepapier) wordt gebruikt als onderpand om van de FED een schuldobligatie (18 USC411) ter waarde van 1miljoen$ te krijgen die dan te gelde gemaakt wordt bij banken, verzekeringsmaatschappijen en verhandelt op de beurs. Hoe berekenen ze die waarde? Wel dat is gebaseerd op de vruchten van je bestaan en arbeid als levende mens. Simpel gezegd: gemiddeld 70 jaar oud worden dus 70 jaar kunnen de staat spekken met belastingen & verwerven van bezittingen. Aangezien alles gebeurt via identificatie ID kaart = je natuurlijke rechtspersoon (die eigendom is van de staat), is alles wat je natuurlijke persoon bezit, eigendom van de staat. En telkens je iets koopt, betaal je 21% belastingen. Dus van zodra je ouders iets voor jouw kochten als pasgebore kreeg de overheid al de eerste vrucht van je bestaan.

Vertaal je dit naar het aspect leningen dan snap je al snel op welke schaal er gefraudeerd wordt door de banken. Jij gaat naar de bank, vraagt lening, tekent voor akkoord om jarenlang af te betalen met intrest. = De bank wrijft in de handen. Gebakken lucht wordt omgezet in materieel bezit. Ik las ergens dat de bank dan naar je trustbeheerder gaat en jouw schuldbekentenis inruilt voor cash, die binnen de 2dagen op rekening van de bank gestort wordt, daarom ook dat je pas 2d na ondertekening je geld krijgt. Dit heb ik nog niet kunnen verifiëren. Dat zou betekenen dat de banken 2x geld krijgen, waar jij dus DUBBEL voor opdraait: éénmaal omdat er al geroofd wordt uit je trustfonds en 2de maal omdat jij er bijna je ganse leven aan afbetaalt.

CONCLUSIE inzake fysiek bezit: jij levende mens bezit niks, noch titels noch rechten. Enkel als je ouders voor je 7de levensjaar, de overheid laten weten dat jij nog leeft blijf jij  het volle gezag over jezelf genieten en het genot van alle eigendommen en titels als soevereine mens.

Dus ik zou zeggen massaal en de live life claim opstarten voor jezelf en je kinderen dan valt het systeem vanzelf op zijn gat.

2 Geest : je denken en bewustzijn

Is je geest op vandaag van jou? Nee, want de indoctrinatie (hersenspoeling en manipulatie) begint al van in je kindertijd. Vanuit de reacties van de buitenwereld op jou, neem jij dingen voor waar aan. De schoolprogramma”s en boeken worden voorgekauwd door een zogenaamde “elite” op aarde. Geschiedkunde is vervalst door die “elite”. Universiteiten, wetenschap afdelingen,…. worden betaalt door en richtlijnen opgelegd door die “elite”. De mainstream media is in handen van die “elite” waardoor er 100% censuur is = propaganda voor de verhaallijn van de “elite”.

Wat krijg je te horen/lezen via de mainstream: onzin = brood en spelen en negatieve berichtgeving (oorlog, crisis, rampen, drama”s) alles opdat de mens zoveel mogelijk zou afgeleid zijn van de eigen geest en bewustzijn.

Wat is geest? Geest is intentie, intelligentie, essentie. Door jouw geest te ondermijnen, ondermijnen ze jou en proberen ze jou mak en in slavernij te houden.

Jouw geest wordt terug van jou op het moment dat jij jezelf terug op de eerst plek zet en luistert naar je ziel/gevoel/intuïtie ipv naar je emotionele angstige persoonlijkheid.

Hoe is het zover kunnen komen?

Wel de oorsprong van deze kolder, ligt in het thema bezit. En de lading bezit wordt gedragen door erkenning. Dus in wezen draait alles rond ERKENNING.

In de materiële wereld uit zich dat in strijden om bezit, dan pas ben je waardevol. Kijk maar in je eigen kleine persoonlijke leventje, hetzelfde fenomeen zal je herkennen. Ook op wereldschaal speelt datzelfde verhaal zich af, waar landen elkaar proberen af te maken.

DE CROWN

De wurggreep naar bezit en macht, wordt  uitgeoefend vanuit drie relatief kleine stadsstaatjes.
1) Washington D.C. :Washington’s District of Colombia en is geen onderdeel van Washington of van de Verenigde Staten van Amerika.
2) The Inner City of London, de Londonse “binnenstad” is sinds 1594 losstaand van Londen en van Engeland
3) Vaticaanstad

The Crown betekent de stadsstaat London, met zijn Raad van 12. “Crown land” en “Crown colonies” zijn land en kolonieën, ingenomen door deze stadsstaat, bestuurd door piratenfamilies als de Rothchilds, Warburg, Oppenheimer. Samen proberen zij een Ring van Macht te vormen.
De Verenigde Staten zijn een kolonie van de Britse “Crown”.

 1. 1ste trust: Een cruciaal moment was in 1302 toen paus Boniface (die verre van bonafide was) via het pauselijk decreet “Unam Sanctam” liet vastleggen de wereldmacht te claimen over alles, als uitvoerder van het testament van jezus. Dat was de opzet van de eerst Cestui Qui Vie trust. = trust ZIEL
 2. 2de trust: In 1455 doet paus Nicholas V een duid in de zak met de acte Romanus Pontifex waarmee hij alle zielen claimt aarde = trust LICHAAM (mens)
 3. 3de trust: 1537 waar paus III zijn stempel drukte met acte de convocation waarbij hij alle aardse bezittingen in trust”s claimt = trust BEZIT

De trust ZIEL blijft in de kluis van het Vaticaan.

Trust LICHAAM en BEZITTINGEN worden doorgegeven aan de staat waar de staatsburger onderdeel van is, die deze inbrengt in een Cestui Que TRUST genoemd naar jouw naam maar in hoofdletters geschreven. Want de naam jouw rechtspersoon (je stroman) wordt altijd in HOOFDLETTERS geschreven (black’s law 6the edition dictionary), onderdeel van de UCC 3-415.

En zo is de cirkel van deze pure kolder rond en lopen de mensen al eeuwen, als werkmieren en slaven rond in een vicieuze cirkel.

Corona of COVID-19, het eindspel.

Ik heb altijd gedacht dat God/duivel gedoe onzin was want voor mij is bewustzijn altijd het allerbelangrijkste. Doch het blijkt de essentie te zijn van wat zich afspeelt op aarde. Het gaat niet om god/duivel maar om liefde of zonde. Wie god afwijst vervalt in zonde, wie god erkent geniet een magisch leven.

Kijken we eens naar de bijbel openbaringen: daar spreekt men van het “merkteken van het beest” “(Opb 16:2; 19:20) en van ‘het merkteken van zijn naam’ (Opb 14:11).

Met corona lijkt me dit perfect ingevuld.

 • merkteken van het beest: het vaccin is een duidelijke als stempel en merkteken. Want er zit zowel een chip in als het genetisch modificerend onderdeel mRNA.
 • Merkteken van zijn naam: Corona, betekent kroon in het spaans en een duidelijke vingerwijzing naar The Crown. Wie mondmaskers draagt merkt zich met de naam van het corona beest. Wat spanje in dit verhaal betekent weet ik nog niet, wel weet ik dat ik 2 jaar terug naar spanje geleid ben (ik woon nu 2j in Denia spanje) en ik heb hier al andere healers/lichtwerkers ontdekt, die hier ook in de laatste 2 jaar naartoe verhuisd zijn. Toeval?

Opb 19:20 zegt:”Het beest werd gevangen genomen, samen met de leugen-profeet die namens het beest allerlei wonderen had gedaan. Met die wonderen en leugens had het beest de mensen verleid die zijn merkteken op hun voorhoofd hadden. “ Het corona vaccin het zogenaamde wonder dat je je je leven zal teruggeven??????

Opb 10.4 En ik zag tronen. Daar gingen mensen op zitten die als rechters over de wereld moesten rechtspreken. Ik zag ook de zielen van de mensen die waren onthoofd omdat ze in Jezus en in Gods Woord geloofden. Zij hadden niet het beest en het beeld van het beest aanbeden. Ze hadden het merkteken van het beest niet op hun voorhoofd of op hun hand willen hebben. Zij waren weer levend geworden en heersten 1000 jaar lang als koningen, samen met Christus.

AL met velen staan we op en volkstribunalen zijn in de maak. Dus aub mensen, hou vol, wijs elk merkten van het beest af en WEIGER zeker het vaccin.

Dit is het eindspel en NU dient elke mens voor zichzelf uit te maken of te kiezen voor de schepper of te kiezen voor het beest de valse afgod. Waarom zou je je laten vaccineren?

 • om te mogen reizen
 • om nog ergens binnen te mogen
 • om nog iets te mogen doen?

Dus vanuit verafgoding voor materie zou jij je ziel verkopen? Er zijn ander manieren. Hou ZELFBEWUST STAND , zeg duidelijk tegen de duivelse buitenwereld NEE IK GA NIET AKKOORD want alles valt of staat met je vrije wil, dat waartegen je zegt: “ja ik wil”

Weet dat ze je maar kunnen contracteren als jij ja zegt. Vragen ze je ID kaart en je geeft die zeg je ja tegen alle onderliggende voorwaarden van de uitgever/eigenaar van die kaart de overheid.

Geef jij gehoor aan een zogenaamde verplichting dan doe jij dat uit vrije wil !!!

Wat kan je nu zelf doen?

    1. Je levend zelf en soeverein staat bekrachtigen via aanvraag live life claim en zo terugkrijgen, alle rechten en eigendomstitels die nu bij je stroman zitten, je natuurlijke rechtspersoon, die eigendom is van het beest THE CROWN
    2. Stop met stemmen – waarom zou jij je stem nog afgeven aan die beesten die alles kapot willen maken en instemmen. Ook een blanco of ongeldige stem is stemmen. Stuur je burgermeester een brief dat je niet wel stemmen en dat je jouw machtiging intrekt.
    3. Gebruik je macht en stem: durf duidelijk nee, ik wil niet te zeggen of een vraag te beantwoorden met waarom.
    4. Koop bij kleine zaakjes, niet bij grote winkelketens, want die willen de kleinhandel dicht en alles monopoliseren.
    5. Kweek je eigen groenten en fruit zonder sproeimiddelen
    6. Stop met het geven van geld aan “liefdadigheidsinstellingen”- zoals het Wereldnatuurfonds, het Rode Kruis, AVAAZ en andere facades waarmee je enkel the crown sponsort. Enkel geld geven aan projecten opgezet door mensen die je kent.
    7. Identificeer je niet langer met de vlag of je land of je ID kaart.

Wat te doen als je in contact komt met een orde handhaver?

Politie VRAAGT jouw ID 

 1. stel dan direct de tegenvraag:’”Waarom?” De wakkere mens zal veel leren uit de reactie of antwoord dat dan volgt.
 2. antwoorden ze terug met: “MAG ik je ID kaart”
 3. antwoord jij wederom: “waarom?”
 4. antwoorden zij met:
  1. Omdat je dat moet. Antwoord jij: ” niks moet ,alles mag. Ik ben een mens met een vrije wil, levend en geen persoonsvorm. Als je zegt dat je een persoon bent dan ben je verplicht om je ID kaart te tonen want een mens is GEEN persoon. Een persoon is altijd een dode gerechtelijke vorm die enkel op papier bestaat (rechtspersoonlijkheid)
  2. Omdat ik wil weten wie je bent. Dan toon jij hen het bewijs van registratie live life claim, die je van ons kreeg. Vragen je dan om je “echte”  ID kaart . Dan antwoord jij: ” je vroeg naar mijn identiteit of wie ik ben. Ik ben geen ID kaart, wel een  soevereine mens, gekend onder roepnaam zoals aangeven op dit document. Dan heb je 99% kans dat politie gewoon afdruipt (het hierbij laat)

Als je bovenstaande gesprekje goed uit je hoofd leert zal je merken dat je heel wat vrijheid zal krijgen. Legitimeer (= jezelf kenbaar maken),  je NOOIT  aan politie of rechtbanken met een je door de staat uitgereikte ID kaart of rijbewijs of ander door de staat uitgereikt document, dan verklaar jij dat jij staatsburger bent en sta jij onder contract met de staat en kan jij je niet meer beroepen op je mensenrechten en natuurlijke goddelijke rechten als soevereine mens. Gebruik altijd een copie van bewijs van registratie die je van ons krijgt.

Dankzij het bewijs van registratie krijg jij 3 voordelen:

Je bent weer de baas over jezelf en je kinderen

alles wat je doet is weer voor jezelf ipv eigendom van de staat

je maakt jezelf weer kenbaar als soevereine levend mens en val jij onder common law (gewoonterecht) en de mensenrechten, terwijl zonder Live Life claim jij een natuurlijke rechtspersoon bent onder maritiem recht (contractrecht & UCC) en eigendom van de staat.

Hier kan je onderaan deze pagina je live life claim aanvragen en documenten 

Ook al voel jij je in de geest een soevereine vrije mens, juridisch en legaal klopt dit NIET!!! En het corona verhaal speelt zich af op juridisch en legaal vlak aangezien ze alle mensenrechten buiten spel zetten.

Zo ik denk dat jij nu voldoende gewapend bent om je als zelfbewust soevereine mens te vrijwaren van alle manipulaties van het beest en merktekens.

Uw levende voortrekker

Isabelle Lambrecht

www.zichtbaar.be

Bronnen

burgerlijk ongehoorzaam

eindtijdbode bijbelstudie   openbaringen

openbaringen

ring of power