Is het huidige systeem fout ?

Home/Live-Life claim/Is het huidige systeem fout ?
Is het huidige systeem fout ? 2021-10-06T10:10:41+02:00
Dat is de vraag van kip of ei: vormt het systeem ons of is het systeem een afspiegeling van ons menselijk niveau?
Zolang je leeft vanuit je denken ipv je geweten, leef je in zinloosheid. Onze waardering op vandaag hangt enkel af van geld, waardoor we leven in een financiële wereld ipv in een magische goddelijke wereld. 
Leven vanuit focus op jouw identiteit en persoonlijkheid, is leven in een zelf beperkend concept, dat je het leven op den duur onmogelijk maakt. Het duister is een eindigend verhaal en net als een zwart gat dat zichzelf opeet, totdat er geen energie meer is en dan is het “game over”. 
In de huidige menselijke matrix, is het leven vervangen door overleven, levend vervangen door dode wettelijke materie, is vreugde vervangen door winst, is liefde vervangen door hebzucht, is delen vervangen door roven, is onvoorwaardelijk vervangen door voorwaardelijk (het stellen van voorwaarden/eisen)….
De levende mens werd bij aangifte van haar geboorte omgezet in een dode  papieren identiteit nl een persoon let een sociaal nummer. Deze rechtspersoon duidt men in de wet aan als natuurlijke persoon, bestaande uit vlees en bloed. Deze natuurlijke persoon kent enkel plichten en geniet een paar persoonlijke rechten/priviléges BINNEN de menselijke wet, maar geniet GEEN mensenrechten. In de wetboeken en grondwet is de mens, laat staan de levende mens, onbestaande. Er bestaat geen wettelijk definitie voor de mens. Wie die finesses snapt, weet hoe het in elkaar zit. 
Is het huidige systeem fout?
Nee het systeem is volmaakt en is enkel een feilloze weergave van het, tot wat de mens op vandaag verworden is : een wezen
 • zich onbewust van haar vrije wil
 • zich onbewust van het feit dat ze een kanaal is waarlangs haar schepper zichzelf tot expressie brengt
 • zich onbewust van het geweten, de leidende stem binnenin haar, van haar schepper
 • zich onbewust van het feit dat ze leeft (personen overleven en zijn bang om te leven)
 • levende vanuit haar kleine ik, het persoontje (de identiteit die je probeert aan te nemen ipv gewoon jeZELF te zijn)  dat alles persoonlijk neemt, altijd gelijk wil halen en super lange tenen heeft
Als jij oordeelt dat het systeem fout is dan wil dat zeggen dat jij van een piano verwacht gitaar klanken weer te geven!!! Enkel dat wat je in het leven steekt kan er maar uitkomen of wat je zaait zal je oogsten.
De huidige coronabeweging sluit voor mij naadloos aan op de enorme  zinloosheid, oppervlakkigheid, slaafsheid, verafgoding fysiek lichaam, domheid, engheid, kleinzieligheid, hebzucht …… die ik rondom mij zie. Het is een perfecte weergaven van de hedendaagse “beschaafde” mens. Het leven is altijd feilloos want het leven is god en zolang je leeft vanuit weerstand voor en tegen het leven, vecht je gewoon tegen jezelf want het leven stroomt DOOR jou !!!
Op vandaag staat we dus voor de gigantische uitdaging om het roer volledig op te gooien. Niet door het systeem omver te willen werpen maar door onze leefwijze en focus helemaal te veranderen. Waardoor zich vanzelf een nieuw systeem zal vormen, aansluitend op ons nieuw gedrag.
Vraag is: ben jij er klaar voor om het anders te doen?
 • Om je menselijke ik ondergeschikt te maken aan de stem van je geweten?
 • Om je kleinzielige persoontje die zich opzichzelfstaand voelt terug te laten opgaan in het grote geheel door je terug te openen voor en te verbinden met de scheppers energie die in elke cel van jou aanwezig is? Die energie communiceert met jou via je intuïtie en je buikgevoel (dat wat goed voor jou voelt)
 • Om een financiele wereld achter je te laten en vorm te geven aan een wereld van dienstbaarheid, waar we actie ondernemen omdat we kunnen onze gaven en talenten delen van harte.
Lees er de mensenrechten maar op na
Art. 1 Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.
Art 2 Eenieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd
Art 3 Eenieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon
Je ziet dat ze starten met de mensen en in artikel 3 is de mens al verdwenen en omgezet in persoon !!! Artikel 2 zegt dat eenieder (dus hier maken ze al ruimte om van mens naar persoon te switchen) eenieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden in deze verklaring (dus niet je goddelijke natuurlijke rechten maar de rechten begrenst tot deze verklaring) en lees nu de rest van deze verklaring en je zal merken dat alle rechten gelimiteerd zijn tot de wet en het in stand houden van de staat. Van zodra een mens/persoon een “gevaar” zou zijn voor het bestaan/overleving van de staat dan TJAK met al je zogenaamde rechten. 
Een persoon heeft geen rechten, enkel privileges !!!! Dat is een reuzegroot verschil. 
De natuurlijke persoon, die enkel op papier bestaat, is ontdaan van alle kenmerken van een levende mens: zijnde levend, handelend vanuit vrije wil, zelfbewust en bezielt. De wakkere mens die zijn levend zijn, terug claimt valt onder de goddelijke wetten of het natuurlijke weten (je innerlijk weten of geweten is de goddelijke wet die in jou spreekt. )
De oplossing is om weer aan de slag te gaan met zingeving
 • Je hebt overvloed en potentieel = het luik van je schepper en de schepping (je ziel)
 • Je hebt materialisatie en hardmaken = het luik van de spirit in een fysiek lichaam (de mens)
 • De ziel probeert stem te geven aan haar schepper, de stem in zichzelf (onvoorwaardelijke liefde)
 • De mens probeert stem te geven aan de materie, de stem van buiten zichzelf (emoties = voorwaardelijke liefde)
Zingeving, elke mens bij zichzelf is de sleutel en het systeem in vraagstellen. Daarvoor kan je de documenten gebruiken hier op de site MAAR begrijp dat de documenten een dood instrument zijn, tenzij ze door jou op de juiste wijze ingezet worden. Dwz dat je intentie waarmee en waarom je iets doet, het resultaat bepaalt !!!
De mens die leert om haar persoonlijkheid af te leggen en een onpersoonlijk kanaal te zijn voor de stem van god, zal volgend leven genieten : de hemel op aarde. Ik verwijs je graag door naar dit boekje. Als je ego en persoonlijkheid nog sterk is zal je veel problemen hebben met dit boekje, wie haar persoonlijkheid overstegen is zal genieten van dit boekje. Ik deel je hieronder mijn favoriete “duivelse” blz 66 (66 zou het cijfer van satan zijn). 
In dit artikel (r)evolutie van persoon naar onpersoonlijk, ontdekt je waarom er duisternis en satanisme is.
Levendige zelfbewuste groet,
isabelle lambrecht
voortrekker van de soevereine beweging: “de goddelijke orde
healer, bewustzijnscoach, psychotherapeut, bemiddelaar