Richtlijnen

Home/HOME/Richtlijnen
Richtlijnen 2021-11-10T21:38:19+01:00

Wie  zijn LLC aanvraag (live life claim) doet, geeft hiermee uitdrukkelijk aan, akkoord te gaan met deze orde en te zullen leven volgens deze richtlijnen die gestalte proberen te geven aan de goddelijke wet.

Zonder ordehandhaving vervalt de gemeenschap in chaos.

Hoofdrichtlijnen

De intentie waarmee je iets doet is bepalend. Binnen deze orde: 

 • mag je niet stelen
 • mag je niet liegen of manipuleren
 • mag je niet bedriegen
 • mag je niks begeren van je medemens, noch overspel plegen
 • mag je niet doden of bedreigen
 • mag je geen fysieke of morele schade berokkenen
 • mag je geen slavernij of mensenhandel 
 • mag je niks anders vereren / eer betonen buiten je schepper (god/ de bron)
 • zal je respect hebben voor het leven en de natuur
 • verkies je een zo natuurlijk mogelijke leefstijl
 • je gezondheid bewaak je op zo natuurlijk mogelijke wijze en je werkt bij voorkeur met de medische kennis van dokter RYCKE GERD HAMER volgens de biologische wetten (telegramgroup)

Naargelang de nieuwe leefgemeenschap zich ontwikkelt zal dit nog wel een beetje verder uitgewerkt worden. 

De spelregels of richtlijnen binnen deze orde een beetje uitgewerkt zijn eenvoudig

 1. elk lid is evenwaardig
 2. jouw leven en geluk is je eigen verantwoordelijkheid en je bent bereid om verantwoordelijkheid voor je eigen daden te nemen
 3. je zal vermijden om jezelf noch een ander levend wezen schade berokkenen en pogen een bron van vreugde zijn
 4. gij zult eerlijk, transparant en gul zijn daar je schepper  je alle gaven gegeven heeft om zelf te scheppen
 5. elke mens is gelijkwaardig voor zijn schepper, wees je authentieke volmaakte zelf ipv een vorm van perfectie na te streven
 6. je zal elke mens zijn /haar pad en niveau gunnen
 7. je zal enkel rekenschap afleggen aan uw schepper en elke vorm van vereren/verleiding (geld, macht, status, mens, idee …..) negeren
 8. In een geschil is het woord van de voortrekker(n) of de door de voortrekker aangestelde(n), bindend.
 9. je zal  jouw lichaam op een gezonde natuurlijke wijze eren en verzorgen vanuit het respect voor de biologische wetten van het zelfgenezende vermogen van je lichaam (cfr de germaanse geneeskunde) er zijn al heel wat alternatieve geneeswijzen bekend op vandaag.
 10. De natuur en alle leven zal je met het nodige respect en liefde tegemoet treden.
 11. je wil leren om egoïsme te vervangen door eigenliefde
 12. je wil leren om medelijden vervangen door mededogen
 13. je wil flexibel zijn en bereid tot bijleren en zelfontplooiing
 14. je zal het leven in ere houden en respecteren
 15. je wil zo goed mogelijk proberen expressie te geven aan je onbegrensde wezen vanuit onvoorwaardelijke liefde
 16. je zal afwijzen elk vorm van ritueelgebruik en elke verwijzing naar gedegradeerde macht (elke vorm van kostuumdrama: uniform, toga, mijter, kroon, pruik, staf, hamer, ……………………)
 17. vrijheid is je hoogst goed, zelfexpressie je instrument, moed je kracht, zelfbewustzijn je macht en je vrije wil is je drijfveer
 18. het eindpunt is om op zelfbewuste wijze je persoonlijkheid te leren loslaten zodat je een bewuste onpersoonlijkheid wordt en daarmee een zuiver kanaal voor de ware geest 

 

isabelle lambrecht Ⓢ

 • voortrekker van de soevereine beweging: “de goddelijke orde“
 • www.levende-gemeenschap.site
 • healer, bewustzijnscoach, psychotherapeut, bemiddelaar
 • www.zichtbaar.be