DISCLAMER

Home/HOME/DISCLAMER
DISCLAMER 2021-11-30T09:40:38+01:00

Doelstelling

Het doel van de site www.levende-gemeenschap.site is

 • om te verbinden in vrijheid 
 • u een podium of kanaal te bieden, waarlangs u zichzelf weer als levende mens kenbaar kan maken op legale wijze, daar de overheid hiervoor geen mogelijkheid voorzien heeft. Via fraude heeft de overheid jou, levende mens, op je 7de levensjaar dood verklaard vanuit het vermoeden dat dit altijd een geheim zou blijven.
 • De registratie gebeurt vrijwillig en wordt door een vrije levende medemens bekrachtigd. De registratie houdt ENKEL in, een tastbaar levend bewijs leveren dat jij inderdaad leeft. Deze registratie verbindt je tot niks, het is enkel een middel om aan de overheid kenbaar te maken dat jij leeft. Als de overheid hier problemen mee heeft, dat ze dan duidelijk aangeeft wat voor haar wel een correcte manier zou zijn.
 • een vrije wereld en LEEFgemeenschappen mogelijk te maken met vrije zelfbewuste soevereine mensen daarom hebben we de registratie van de live life claim
 • de kennis ter beschikking te stellen die dit mogelijk maakt
 • een orde of structuur te bieden die de harmonie en leefgemeenschap mogelijk maakt: deze orde noemt “de goddelijke orde”
 • binnen deze orde kan je ook beroep doen op bemiddeling (rechtspraak), voorgezeten door zelfbewuste mensen met hart voor de ander
 • het bieden van support, scholing en begeleiding inzake het jezelf een stem te geven en de enige autoriteit te zijn in je leven en ook  in het geval je in aanraking komt met de rovende overheid/advocaten/deurwaarders/politie 

Aansprakelijkheid

Alles wat op deze site staat is verbonden met mijn eigen ontdekkingstocht inzake het mezelf bevrijden uit de leugens en slavernij die de maatschappij al vele eeuwen over de levende mens gooit. 

Ik streef ernaar om zo correct mogelijke informatie te delen en deel enkel wat ik zelf aanga. Dat wil zeggen dat ik enkel verantwoordelijkheid neem voor mezelf en enkel als geschenk naar mijn medemens mijn kennis, zelfgemaakte documenten en support deel.  Als nieuwe kennis zich aandringt, behoud ik mij het recht voor om informatie binnen deze site te wijzigen. 

Wat jij zal ervaren binnen dit persoonlijke proces naar zelfbevrijding en weer soeverein worden, hangt grotendeels van jezelf af. Ik en leden van deze goddelijke orde,  aanvaarden GEEN ENKELE aansprakelijkheid voor mogelijke onvolledigheden of onjuistheid van informatie waarnaar verwezen wordt of voor mogelijke onprettige ervaringen. Veel hangt af van hoe je er zelf mee omgaat, of je de moeite doet om alles te begrijpen (een workshop volgen kan veel vragen en problemen ondervangen). Binnen de mogelijkheid van het team van deze levende gemeenschap streven we ernaar,  alle vragen binnen de 3dagen te beantwoorden. 

Alle gegevens die via deze via SSL beveiligde site gedeeld worden of die via de aanvraagformulieren  site verzonden worden  zullen NOOIT met derden gedeeld worden. Tenzij de levende mens er zelf uitdrukkelijk om vraagt of machtiging toe geeft. Jouw gegevens behoren enkel jou toe !!! Onder GEEN enkele vorm dragen wij enige aansprakelijkheid of eigendomstitel over jouw gegevens.

We willen juist een kanaal zijn :

 • om jullie volledig los te maken van elke vorm van overheersing of autoriteit,
 • om je te helpen autonoom te zijn,  in de zin van 100% op eigen benen staan
 • om je te helpen soeverein te zijn, in het volle bezit van alle titels, rechten en eigendommen die verbonden zijn met jou en je naam

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites zijn enkel ten titel van informatie en vallen niet onder de bevoegdheid van de goddelijke orde. 

Intellectuele eigendomsrechten
Indien je teksten van deze site wenst te gebruiken mag dit, mits duidelijke vermelding van deze website. U mag zonder mijn toestemming niks van deze site beschikbaar stellen aan derden tegen vergoeding. Enkel indien je gratis de info wil delen mag het mits de vermelding Bron www.levende-gemeenschap.site 

Uw voortrekker

isabelle [lambrecht]