Bijbelcitaten die helderheid brengen

Home/HOME/De Goddelijke Orde/Bijbelcitaten die helderheid brengen
Bijbelcitaten die helderheid brengen 2021-06-08T17:52:27+02:00

Laat uw gedrag zonder hebzucht zijn; wees tevreden met de dingen die u hebt. Want Hij heeft zelf gezegd: “Ik zal je nooit verlaten of in de steek laten.”  Hebreeën 13:5

Omdat ze onwetend waren over de gerechtigheid van God en hun eigen gerechtigheid trachtten te vestigen, onderwierpen ze zich niet aan de gerechtigheid van God. Romeinen 10:3

Want er zijn er drie die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één.  1 John 5:7