De Goddelijke Orde: vlag en eed

Home/HOME/De Goddelijke Orde: vlag en eed
De Goddelijke Orde: vlag en eed 2021-12-14T18:12:24+01:00

In de materiële wereld is alles geordend zodat het vorm kan aannemen. Een orde is de manier waarop  energie  in een vorm of structuur gegoten wordt zodat, zijn essentie zichtbaar / hard gemaakt kan worden. Op aarde verloopt alles via een gezworen eed aan een orde, waaraan trouw gehandeld wordt. Men kan nooit eisen dat je aan je eed verzaakt en je kan nooit gedwongen worden om toe te treden tot een eed van derden.

 • ministers zweren aan de koning (vraag is welke orde dat is ? de orde van de Crown?)
 • advocaten zweren trouw aan de orde van de advocaten (BAR)
 • notarissen zweren trouw aan hun orde
 • boekhouders aan hun orde
 • ……
 • Dus wij de levende mens zweren ook trouw aan onze orde: nl de goddelijke orde.

De goddelijke orde

Deze orde is bedoelt als een stimulerende omgeving en een podium om vrijheid van expressie en zijn, zelfbewustzijn en hoger bewustzijn te stimuleren. 

De EED van de goddelijke orde, gaat in van zodra je bij ons een LLC aanvraagt.

Ik zweer om trouw te zijn aan de bron van liefde die zich in mij bevind, om te leven vanuit het geweten en te handelen naar de goddelijke wetten.  Ik zweer om zoveel mogelijk van het leven te genieten, te verbinden met anderen, samen te komen om te zingen en dansen en om alles te negeren en af te wijzen dat mij verwijderd van god en mijn medemens of dat emotionele of fysieke schade kan berokkenen.

De goddelijke wetten

De intentie waarmee je iets doet is bepalend. 

 • je zal niet stelen
 • je zal niet liegen of manipuleren
 • je zal niemand  bedriegen
 • je zal niks begeren van je medemens, noch overspel plegen
 • je zal niet doden of een medemens bedreigen
 • je zal geen fysieke of morele schade berokkenen
 • je zal geen geen slavernij of mensenhandel dulden
 • je zal enkel eer betonen aan je schepper (god/ de bron)
 • je overstijgt de zonde van het vlees. Het vlees is de materiele beperking en fysieke behoeften die ondergeschikt moeten zijn aan de geest/god. Enkel wie vertrouwt op zichZELF is trouw aan god en zal genieten van de onmetelijke goddelijke overvloed.

Onder Goddelijke vlag

Met deze nieuwe orde: De GODDELIJK ORDE, varen we opnieuw terug, onder de vlag van onze schepper. De vlag zie je hieronder en draagt volgende ladingen in zich:   

 • vierkante vorm staat voor beheersing en harmonie vinden binnen de materiele expressie
 • – de gouden omranding verwijst naar het goddelijke kader/orde = de mannelijke energie, die alles beschermd dat onder hem valt.
 • De witte ruimte tussen kader en hartenveld staat voor het altijd
  aanwezig Goddelijk potentieel, de goddelijk baarmoeder, die alles koestert en voed waardoor leven mogelijk is.
 • Het hartenveld met de kleur roze verwijst naar het leven vanuit onvoorwaardelijke liefde = de magie van het kind.
 • De 3 blad kroon verwijst naar bekroning/materialisatie die voortkomt uit creativiteit = de vrije wil en scheppingsmacht die aan elke mens toebehoort.
 • De 4 gouden kronen verwijzen naar het beheersen van de materie en dat alles goddelijke is = alles wat tastbaar bestaat is god in één van zijn uitingsvormen
 • Het live life zegel in de midden verwijst naar het goddelijke kind, de zelfbewust levende mens IK BEN als hart (kostbaarste) van de schepping en instrument waarlangs de Schepper zichzelf tot uiting brengt.

De Vaticaanse vlag

Al vele eeuwen varen ze op aarde onder de vlag van het vaticaan en zolang we ons als makke slaven onder deze vlag blijven scharen, blijft er chaos -ziekte -crisis – oorlog omdat onder deze vaticaanse vlag alles draait om bezit. Op [18 november 1302 A.D.] werd door Paus Bonifacius VIII de papal bull “Unam Sanctum” uitgevaardigd. Daarin staat oa dit: “The spiritual man judgeth of all things and he himself is judged by no man” . Het is tijd dat we deze aanname vernietigen. De paus heeft geen gezag noch zeggenschap over ons levende mens en wij levende mens kunnen zeker oordelen over de paus.

De vlag van Vaticaanstad bestaat uit twee even brede verticale banden in geel en wit, met in het wit de sleutels van Sint Pieter en de pauselijke tiara. 

 • De sleutels symboliseren de macht van de paus om te vergeven, dan wel te excommuniceren.
 • De tiara geldt als symbool van de drievoudige pauselijke macht (priester, leraar en koning).
 • Als de Heilige Stoel wordt vertegenwoordigd worden de sleutels omgedraaid. Vaticaanstad is de kleinste onafhankelijke staat ter wereld. Het dwergstaatje is in 1929 ontstaan als gevolg van het Verdrag van Lateranen. Het verdrag werd door paus Pius XI en Mussolini ondertekend. Vaticaanstad is geen lid van de Europese Unie, maar neemt wel deel aan diverse internationale organisaties. 

 

De spelregels of richtlijnen binnen deze orde zijn eenvoudig

 1. elk lid is evenwaardig 
 2. jouw leven en geluk is je eigen verantwoordelijkheid
 3. gij zult jezelf noch een ander levend wezen schade berokkenen en enkel een bron van vreugde zijn
 4. gij zult eerlijk, transparant en gul zijn daar je schepper  je alle gaven gegeven heeft om zelf te scheppen
 5. elke mens is gelijkwaardig voor zijn schepper, wees je authentieke volmaakte zelf ipv een vorm van perfectie na te streven
 6. gij zult elke mens zijn /haar pad en niveau gunnen 
 7. gij zult enkel rekenschap afleggen aan uw schepper en elke vorm van vereren/verleiding (geld, macht, status, mens, idee …..) negeren
 8. als het geweten (innerlijk weten) nog te zwak is, zal de orde gehandhaafd worden volgens de natuurlijke goddelijke wetten en de mensenrechten. In een geschil is het woord van de voortrekker(n) of de door de voortrekker aangestelde(n), bindend.
 9. gij zult egoïsme vervangen door eigenliefde
 10. gij zult medelijden vervangen door mededogen
 11. gij zult flexibel zijn en bereid tot bijleren en zelfontplooiing
 12. gij zult dankbaar zijn voor het leven 
 13. gij zult zo goed mogelijk proberen expressie te geven aan je onbegrensde wezen 
 14. gij zult afwijzen elk vorm van ritueelgebruik en elke verwijzing naar gedegradeerde macht (elke vorm van kostuumdrama: uniform, toga, mijter, kroon, pruik, staf, hamer, ……………………)
 15. vrijheid is je hoogst goed, zelfexpressie je instrument, moed je kracht, zelfbewustzijn je macht en je vrije wil is je drijfveer

Na mijn research is gebleken dat het vaticaan (de zielenclaimer), samen met city of londen (bankkartels) en washington D.C. (militaire macht) the Crown vormen, die de macht op aarde claimt.  Engeland heeft de eigendomstitels van het meeste land op aarde en werd in 1302 overgedragen aan het vaticaan. America is een kolonie van engeland en daarmee ook onder het vaticaan.  Dus de orde van de THE  CROWN voert al decenia het hoogste woord.  Het zijn de wezens van het vacitaan die het goddelijke en de schoonheid van de schepping willen roven/vernietigen.

Uw levendige voortrekker 

isabelle (naambetekenis God Is Mijn Eed, God Heeft Gezworen) geboren in de familie lambrecht

                                                                                                 zegel ter bekrachtiging