Bemiddeling

Home/HOME/Bemiddeling
Bemiddeling 2021-11-30T09:40:28+01:00

Verschillen zullen er altijd zijn op aarde want elke mens is UNIEK dus geschillen kunnen daar een gevolg van zijn, als je eigen geweten nog verstikt wordt door de angsten van je persoonlijkheid. 

Daarom kan je via dit kanaal beroep doen op bemiddeling om zo je geschillen op te lossen. In eerste instantie zal ik putten uit mijn eigen zeer breed spectrum aan levenservaringen, de ervaringen uit mijn bemiddelingspraktijk + bemiddelingsopleiding en mijn coaching praktijk. Indien nodig laat ik mij uiteraard bijstaan door mensen waarvan ik weet dat ze de onderliggende materie van het geschil begrijpen. Zoals je kon lezen op het tabblad: de goddelijke orde, is het mijn bedoeling om een nieuwe beweging /golf/ vibe gestalte te geven.

Een beweging die de levende mens steunt in het echt durven het leven te beleven via zelfexpressie, een ongeremd door angst of autoriteit. Dit vanuit een levende taal en spontane sociale structuur, waar alles transparant en in duidelijke taal gebeurt. Net zoals vastgelegd in document 07 common law copright notice: verklaring van wet, taal en orde.


PROCEDURES

Bedoeling is om alles eenvoudig te houden en het geschil zo snel mogelijk op te lossen voor een op voorhand vastgelegde prijs. Er zal uitgegaan worden van de goddelijke wetten dus de geest of intentie van het gebeuren. Geen uitvluchten via de grijze schermerzone der juridische kunstgrepen. Hier is wit=wit en zwart=zwart.Nu zijn er 6 wetboeken en duizenden wetten waarin een kat haar jongen niet meer terugvind. Zo houdt de juridische wereld zichzelf in stand en berokkend jou schade.

Beide partijen maken een kort verslag op van het gebeuren, zonder emotionele omschrijvingen, gewoon de naakte feiten. Elke persoon kan zichzelf verdedigen of zich laten bijstaan door iemand die hij/zij vertrouwt. 

Verslaggeving en communicatie verloopt via email.

het bepleiten verloopt via skype of ander video bellen. 

Prijskaartje zal je op voorhand worden overgemaakt en hangt af van de materie.

OVEREENKOMST

Dit alles zal vastgelegd worden waarbij jij ook 2 keuzes zal krijgen die je op voorhand moet aanvinken

  • je verklaart je akkoord  dat het besluit van deze bemiddeling als een uitvoerbare titel  telt en dus uitvoerende kracht zal bezitten. 
  • Je verklaart dat deze titel enkel een advies is en dat je erna nog kan terugvallen op gewoonterecht via de geijkte juridische kanalen.

Voor bedragen tot aan 10 000€ is de uitspraak bindend. Voor bedragen hoger dan 10 000€ zal er een procedure hoger advies zijn en dit besluit is dan bindend. Voor bedragen vanaf 100 000€ kan je eisen dat er 2 bemiddelaars zich buigen over de zaak.

Uw levendige voortrekker

Isabelle Lambrecht Ⓢ