Soeverein

Home/Soeverein

Digitaliseren van je duimafdruk op je ID weigeren

In deze belgische omzendbrief leer je meer over de digitalisering van je duimafdruk op de nieuwe ID kaarten die vanaf 2020 uitgereikt worden. Een duimafdruk behoort je levende zelf toe en is geen onderdeel van je identiteit natuurlijke persoon, maar wel van een levende mens. Koninklijk besluit van 10 december 2019 tot wijziging van het [...]

By | 2021-04-15T13:52:43+02:00 april 15th, 2021|Soeverein|0 Comments

Rechten van het kind /de levende mens

Verdrag inzake de rechten van het kind Bron ; http://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_inzake_de_rechten_van_het_kind Het Verdrag inzake de rechten van het kind is gebaseerd op de Universele verklaring van de rechten van de mens. Het werd aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20-11-1989 en werd van kracht op 02-09-1990 , na ratificatie door 20 lidstaten . Het wordt [...]

By | 2021-04-14T19:57:44+02:00 april 14th, 2021|Soeverein|0 Comments

Contractrecht draait rond VRIJE wil

Je las hier al op de site, dat door een papieren ingreep bij onze geboorte, elke LEVENDE mens omgezet werd in en ruilmiddel. Omdat alle systemen op aarde gedegradeerd zijn tot een VERDIENMODEL, hebben ze van de levende mens ook een verhandelbaar goed  gemaakt. Dit buiten jouw medeweten en vrije wil om en dat is [...]

Hoe je te gedragen en reizen als soevereine mens

Via een eerder verschenen artikel krijg je een inkijkje in hoe je je als soeverein kan gedragen Dolores cahill aan het woord en oprichter world freedom alliance MOmenteel geeft het wel wat ongemakken om je eigen ding te doen als soeverein, want je dient bereid te zijn de ‘discussie ‘ aan te gaan met de [...]

By | 2021-03-06T20:32:29+01:00 maart 6th, 2021|Soeverein|0 Comments