mensenrechten

Home/mensenrechten

wat is een persoon?

21 MAART 1804. - [OUD] BURGERLIJK WETBOEK. - INLEIDENDE TITEL EN BOEK I : Personen (art. 1-515). (Opschrift gewijzigd door W 2019-04-13/28, art. 2, 090; Inwerkingtreding : 01-11-2020) Boek I PERSONEN (je zal merken dat je nergens een definitie vind van een persoon, dus waarop slaat alles dan die in het burgerlijk wetboek staat?) HOOFDSTUK I. Art. 3.[1 (oud artikel [...]

By | 2021-10-18T15:32:05+02:00 oktober 18th, 2021|mensenrechten, Recht en law informatie|0 Comments

universele verklaring rechten van de mens

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) is een verklaring die op 10 december 1948 is aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (A/RES/217) om de Rechten van de mens (basisrechten/grondrechten) te omschrijven. De UVRM is tot op heden van grote betekenis als algemene morele en juridische standaard, als vaak gebruikte bron voor een nieuwe internationaal verdrag of een nationale grondwet en als [...]

By | 2021-10-17T18:02:02+02:00 oktober 17th, 2021|mensenrechten|0 Comments

officiële verklaringen rechten van de mens

UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS Preambule Overwegende, dat erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld; Overwegende, dat terzijdestelling van en minachting voor de rechten van de mens geleid hebben tot [...]

By | 2021-10-17T17:58:23+02:00 oktober 17th, 2021|mensenrechten|0 Comments