goddelijke orde

Home/goddelijke orde

Mellen Benedict 2020-2100 uitdunning van de bevolking wat de evolutie zal verhogen

"Toen ik aan de andere kant van het Licht was, leerde ik dat er in de jaren 2020-2100 een grote afsterving zou zijn van de oudere generaties mensen, wat volkomen natuurlijk is. Daarnaast, in combinatie met het feit dat vruchtbaarheidscijfers onder vrouwen blijven dalen, er zal een enorme afname zijn in de algemene bevolking. Ik [...]

By | 2021-12-30T10:21:44+01:00 december 29th, 2021|corona gekte, goddelijke orde|0 Comments

Pluto return na 246j transformeert americaans machtsmisbruik

Gezien de westerse wereld aangestuurd wordt door WHO en in het geheim onder VS.inc vallen, delen wij mee van de americaanse brokken. De laatste keer dat Pluto in Steenbok stond, was 246 jaar geleden. Deze resulteerde in een onafhankelijkheids-verklaring op 4 juli 1776, waarbij het het Nationaal Congres de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring aannam. Met deze verklaring [...]

By | 2021-12-28T17:44:04+01:00 december 28th, 2021|goddelijke orde, Zelfbewustzijn|0 Comments

Ik heb problemen met de term god

Heel vaak krijg ik deze opmerking: Ik voel met niet goed bij de termen god en schepper. Dat snap ik 100% want tot voor corona behandelde ik god en de schepper ook maar stiefmoederlijk. Ik geloofde wel in een  hogere intelligentie maar gaf die ook geen naam, dit omdat ik zag dat alle onrecht op aarde [...]

By | 2021-12-11T18:29:20+01:00 december 11th, 2021|goddelijke orde|0 Comments

Het kaf wordt van het koren gescheiden

Gesprek van Jahn J Kassl met MEESTER ST.GERMAIN   Dit v a c c i n betekent de transformatie van de mens van een bezield wezen tot een emotieloze, levenloze 'robotmens"   MEESTER ST. GERMAIN:  De tijd die je is aangekondigd is gekomen. Het kaf wordt van het koren gescheiden en geen steen wordt onaangeroerd gelaten. [...]

By | 2021-12-11T18:23:16+01:00 december 11th, 2021|goddelijke orde|0 Comments

Interessante bijbelcitaten

Laat uw gedrag zonder hebzucht zijn; wees tevreden met de dingen die u hebt. Want Hij heeft zelf gezegd: “Ik zal je nooit verlaten of in de steek laten.”  Hebreeën 13:5 Omdat ze onwetend waren over de gerechtigheid van God en hun eigen gerechtigheid trachtten te vestigen, onderwierpen ze zich niet aan de gerechtigheid van God. Romeinen 10:3 Want [...]

By | 2021-12-11T18:09:39+01:00 december 11th, 2021|goddelijke orde|0 Comments

(R)evolutie van persoonlijkheid naar onpersoonlijkheid

Om het soevereine concept volledig te begrijpen dien je te weten dat alles om bewustzijn draait. Zitten we in een revolutie of zitten we in een evolutie? Bewustzijn is vanuit verbondenheid met het leven, weten waar je mee bezig bent en is de waarheid en realiteit zien. Bewust zijn, is een zijnstoestand waarbij je het materiele veld [...]

By | 2021-12-11T16:15:44+01:00 december 11th, 2021|goddelijke orde, Zelfbewustzijn|0 Comments

Tweezwaardenleer – De geestelijke en de wereldlijke macht

De tweezwaardenleer was een politiek-religieuze machtsleer die eind vijfde eeuw bedacht is door paus Gelasius I (?-496). Wat hield de tweezwaardenleer precies in en hoe is deze leer later aangepast? Een definitie van de tweezwaardenleer is kort maar krachtig: “De gedachte dat de wereld bestaat uit een geestelijke en een wereldlijke machtssfeer.” Een korte en heldere uitleg van [...]

By | 2021-12-11T12:50:57+01:00 december 11th, 2021|goddelijke orde|0 Comments

Unam Sanctam 1302 machtsovername van de paus : hoed mijn schapen

Wat is een pauselijke bul? Een pauselijke bul van Urbanus VIII uit 1637. Voordat we ingaan op de Unam Sanctam eerst iets over de status en term van een pauselijke bul. Een pauselijke bul (bulle) is een officieel pauselijk document dat een juridisch karakter heeft en instructies en leerverkondigingen bevat. Een bul had de vorm van een [...]

By | 2021-12-11T12:42:26+01:00 december 11th, 2021|goddelijke orde|0 Comments