Verschil tussen een birthcertificate and certificatie of live birth

Home/geboortetrust en rek/Verschil tussen een birthcertificate and certificatie of live birth

Verschil tussen een birthcertificate and certificatie of live birth

Original english tekst downstairs Voor de meeste identificatiedoeleinden gebruiken mensen het geboortecertificaat als origineel document. Maar sommigen hebben onlangs gehoord over iets dat het certificaat van levende Geboorte wordt genoemd. Wat is het verschil tussen het geboortebewijs en het certificaat van levende geboorte?

“Geboortebewijs ziekenhuis: Bewijs van levende geboorte”
De medische gemeenschap heeft de praktijk van het uitgeven van het certificaat van levende Geboorte gevestigd wanneer een mens op de wereld komt. Dit formulier bevat de basisprincipes van:

 • De naam van de baby
 • Bovenliggende namen
 • Namen van artsen
 • Ziekenhuis
 • Seks
 • Ras
 • Geboortedatum
 • De persoon die de record invultZorgprofessionals zullen de informatie vervolgens in hun ziekenhuisdatabase invoeren.Op dit moment moet de vader controleren of de informatie op het formulier juist is. Fouten kunnen worden gemaakt in de oorspronkelijke vorm of tijdens het invoeren van medische gegevens. De moeder zou  nog te grote stress van de bevalling genieten waardoor ze zich niet kan concentreren op het formulier (onzin natuurlijk)  Correcties moeten worden aangebracht voordat het geboortecertificaat officieel wordt afgegeven.

  Het certificaat van levende geboorte is de eerste onofficiële versie van het feit dat uw moeder u heeft bevallen. Zodra deze informatie is ingevuld, wordt dit certificaat van levende geboorte naar het Bureau voor Vital Statistics of State Register gestuurd om het officiële geboortecertificaat te maken.

The vital statistics of state register

Vind je hier meer uitleg over via de site van europa: The International Programme was designed by the United Nations Statistics Division, the United Nations Population Fund (UNFPA), the World Health Organization and the International
Institute for Vital -Registration and Statistics. It was adopted by the Statistical Commission at its twenty-fifth and twentylsixth sessions, in 1989 and 199 1. The International Programme encourages countries to undertake long-term self-sustaining programmes of reforms to strengthen their civil registration and vital statistics systems, and the UNFPA country support teams. , It is being implemented in phases by the United Nations
Statistics Division, focal point for the Programme, with the cooperation of the regional commissions  Financial
support has mainly beetrprovided by UNFPA.

blz 12 DEFINITION OF CIVIL REGISTRATION 2. Eflect of comptrterization
11. The United Nations defines civil registrationas “the continuous, permanent+ compulsory recording. of the occurrence and characteristics of vital. events… and as provided~through decree of regulation, in accordance with the legal requirement in each country. Civil registration .is carried out primarily for.the.vJueof thelegal documents as provided by law.. However, tie usefulnessof these records as,a.s.ource.of statisticsis becomiugincreasingly recqnized”.z There is ailso- a framework within.which civilreg@ration exists. That framework should cover all vital events occurring in all
geographic areas and all population groups in the national area. Civil registration should include live births, deaths, foetal deaths, marriages and divorces. An ultimate goal is to also.include.annulments, judicial separations, adoptions,

Civil registration. has many uses. Birth records provid dividuals with legal proof of identity, age+ Gationality and parentage: Dus enkel bewijs van identiteit en niet van leven want en identiteit is enkel iets dat op papier bestaat.

Voor belgie vind je hier meer over de informatie die in het rijksregister bij gehouden wordt

——————————

For most purposes of identification, people use the Birth Certificate as the original document. But some have recently heard about something called the Certificate of Live Birth. What is the difference between the Birth Certificate and Certificate of Live Birth?

“Hospital Record of Birth: Certificate of Live Birth”

The medical community has established the practice of issuing the Certificate of Live Birth when a human being enters the world. This form will include the basics of:

 • The baby name
 • Parent names
 • Doctor names
 • Hospital
 • Sex
 • Race
 • Date of birth
 • The person completing the record

 

Health care professionals will then enter the information into their hospital database.

At this point, the father should verify that the information on the form is correct. Mistakes can be made in the original form or during medical data entry. The mother will, of course, be stressed and won’t be able to concentrate when given the form. Corrections should be made before the Birth Certificate is officially issued.

The Certificate of Live Birth is the first unofficial draft of the fact that your mother gave birth to you. Once this information is complete, this Certificate of Live Birth is sent to the Office of Vital Statistics or State Register to create the Official Birth Certificate.

ate.

By | 2021-06-07T14:14:01+02:00 juni 7th, 2021|geboortetrust en rek|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment