Cestui qui vie trust wet 1666

Home/geboortetrust en rek/Cestui qui vie trust wet 1666

Cestui qui vie trust wet 1666

Wat is de Cestui Que Vie Wet 1666? The english  source of this article here

UPDATE ANNO 3 FEBR 2022 op vandaag heb ik na 1j research hier nog geen harde bewijzen voor gevonden want de trusten zijn TOP SECRET maar we graven verder

De korte uitleg is in twee delen:

— Als je niet hebt laten merken dat elke 7 jaar leeft, neemt de overheid de controle over je landgoed over alsof je dood bent.
– Je moet altijd laten vertegenwoordigen  wanneer je betrokken bent bij juridische zaken omdat je ‘dood’ bent in juridische zin

mooie (voor mij nog onbewezen ) samenvatting in dit ebookboek-cestui-que-trust-de-enige-erfgenaam_1

De Cestui Que Vie Act 1666 (18 & 19 Car 2 c.11) (“CQV Act”) werd in Groot-Brittannië uitgevaardigd tijdens het bewind van koning Karel II in de nasleep van de zwarte pest (1665) en de grote branden van Londen (1666). De wet is nog steeds van kracht in het VK en is voor het laatst gewijzigd in 2010.
De oorspronkelijke wet is geschreven in het Latijn en Frans en kwam in een preambule en vier delen (I-IV). Delen I en IV van de wet zijn nog steeds van kracht in het VK. Delen II en III zijn ingetrokken bij Statute Law Revision Act 1888 (c.3) en sectie 3 van de Statute Law Revision Act 1948 (c.62).

De wet van 1666 moet niet worden verward met verschillende andere CQV-wetten, die allemaal een andere constructie, doel en doel hebben.

ANDERE CQV ACTS

De Cestui Que Vie Act 1707 (6 Ann c. 72) is totaal verschillend van de 1666 Act. Van de wet van 1707 werden bepaalde in de wet vastgestelde woorden ingetrokken door de Statute Law Revision Act 1888 (c. 2) en de rest werd weggelaten op grond van sectie 3 van de Statute Law Revision Act 1948 (c. 62).

Bovendien is er nog een andere Cestui Que Vie Act 1540 (32 Hen 8 c. 37), die opnieuw qua doel verschilt van de Acts 1666 en 1707. De 1540 Act werd gedeeltelijk ingetrokken door de Administration of Estates Act 1925 (15 & 16 Geo 5 c. 23), en de rest door de Statute Law (Intrekking) Act 1969 (c.52).

De CQV-wet is een goed voorbeeld van juridische verduistering en juridische misleiding. Maar de verduistering en misleiding zijn noodzakelijk voor het normaal functioneren van de wettelijke rechten van de mensen. Het is ook een schoolvoorbeeld van het allerhoogste juridische denken van de Engelsen dat vele, vele andere landen niet hebben kunnen inhalen.

ACHTERGROND – OF WAAROM DE HANDELING NODIG WAS

1666. Londen stond nu in vlammen. Het standaardverhaal tot vrij recent was dat de Great Fires of London het resultaat was van sabotage om de regering te destabiliseren. (U beslist of het sabotage of een ongeluk is.) De branden kwamen na de zwarte pest (1665).

In de nasleep van de pest en de branden stierven duizenden Britten en hun landgoederen bleven in het ongewisse.

Het parlement vaardigde de wet van 1666 uit tijdens een speciale sessie met gesloten deuren in 1666. De wet was bedoeld om de rechten van het volk te subrogeren door alle mannen en vrouwen in Engeland dood te verklaren (“verloren buiten de zeeën”), met gebruikmaking van de admiraliteitswet (de wet van zeeën) als het operationele juridische kader.

De toenmalige regering nam bijna iedereen en hun bezittingen in bewaring en behield de controle over beide totdat een levende man of vrouw terugkwam om hun titels terug te eisen – door te bewijzen dat ze in leven waren en recht hadden op de limbo-landgoederen, zodat schadeclaims konden worden gemaakt of aangeklaagd.

DOCTRINE (leerstelliing/dogma/grondbeginsel) ACHTER DE WET
‘Subrogaat’ betekent de ene schuldeiser vervangen door de andere (zoals een verzekeringsmaatschappij die de persoon aanklaagt die het ongeval voor de verzekerde heeft veroorzaakt).

In die zin heeft de wet van 1666 de natuurlijke persoon vervangen door een juridische fictie om zijn rechten in vertrouwen te houden – totdat die natuurlijke persoon uiteindelijk een manier vindt om zijn rechten terug te eisen (en misschien schadevergoeding te eisen van de relevante partijen).

En dat was de reden om het “cestui que vie” (Frans voor “hij die leeft”) te noemen – in de context van “de persoon voor wie een uitkering bestaat” (een begunstigde in de moderne taal).

Daarom betekent de cestui que vie de wettelijke ‘levensverwachting’ van die ‘persoon’ van juridische fictie voor het meten van verschillende dingen – de duur van een trust, schenking, verzekeringscontract, eigendomsrechten, landrechten, enz. Het kan ook de persoon op wie een levensverzekering is getekend.

Hoewel het idee van CQV wortels heeft in het oude Romeinse recht, was het leerstellige model van de wet van 1666 gebaseerd op de 12e-eeuwse pauselijke ‘claim van rechten’ (nog steeds van kracht in het Vaticaan) – het komt erop neer dat alle goederen, gronden en mensen in bezit te nemen. Het doel van de wet was natuurlijk anders dan die van de paus.

WERKING
Uiteindelijk is de wet de reden waarom u in juridische zaken altijd vertegenwoordiging nodig hebt – omdat u in het grondbeginsel dood bent!

De misleidende bewoordingen van de wet (ook in het Frans en het Latijn) maken het moeilijk om met deze wet te werken en om ze toe te passen. Dit betekent dat wanneer de wet voor de rechtbank wordt gebruikt, de wet er altijd de interpretatie van de rechter is. Die interpretatie kan allerlei richtingen inslaan en een regel produceren die opzettelijk of onbedoeld bevooroordeeld kan zijn. Hoe dan ook, een of meer van de procespartijen krijgen uiteindelijk een onrechtvaardigheid – wat erger klinkt dan het in werkelijkheid is.

Deel I van de wet is het vermelden waard: –

[I.] Cestui que vie blijft zeven jaar samen buiten de zee en geen bewijs van hun leven, rechter in actie om een ​​vonnis te leiden alsof Cestui que vie dood was. Cestui que vie remaining beyond Sea for Seven Years together and no Proof of their Lives, Judge in Action to direct a Verdict as though Cestui que vie were dead.

Vertaald in lekentaal: – Als je niet hebt gemerkt dat je elke 7 jaar leeft, neemt de overheid (via een rechtszaak) de controle over je nalatenschap alsof je dood bent.

Hier is een zeer beknopte versie van zijn werking:

  • De staat (regering, de kroon) is een entiteit zonder rechtspersoonlijkheid. Waarom zonder rechtspersoonlijkheid? Het is prive.
  • De CQV-wet van elk land geeft de staat de bevoegdheid om de voogdij over iedereen (en hun eigendommen) in een trust te nemen vanwege een catastrofale gebeurtenis of stand van zaken (zoals een pandemie). De staat is de trustee die alle titels van de mensen en hun eigendommen bezit – totdat een levend persoon terugkomt om die titels terug te vorderen. Als dat gebeurt, kan die ‘levende persoon’ ook schadevergoeding eisen.
  • De CQV-wet creëert en bezit de juridische fictie van de “John / Jane Doe Corporation” – de cestui que trust (VK, Australië, Nieuw-Zeeland) maar meestal “stroman” (Canada, VS).

De enige uitweg hieruit:

Claim je dode entiteit, word de executeur, en bepaal zelf de wetten waarnaar jij je wil schikken : natural law of de staatswetten.

Veel mensen (inclusief advocaten) hebben geen kennis van het  concept van CQV en de wet van 1666 – 

Het oorspronkelijke doel en de functie van een Cestui Que Trust (“CQ trust ”) Was om een ​​tijdelijke nalatenschap te vormen ten behoeve van een ander omdat een ingrijpende gebeurtenis, toestand of toestand de persoon ervan had weerhouden zijn hoedanigheid van levend, bevoegd of aanwezig voor een autoriteit op te eisen.

Alle CQ-trusts worden gecreëerd op basis van een of meer vermoedens op basis van het oorspronkelijke doel en de oorspronkelijke functie onder de relevante CQV-wet – een kan niet worden gecreëerd als het bestaan ​​van die vermoedens niet kan worden bewezen.

Overigens kan een CQ-trust slechts 70 jaar bestaan ​​(zijnde de traditioneel aanvaarde wettelijke levensverwachting van de normale nalatenschap).

Automatisch vals en nietig zijn alle claims, geschiedenis, statuten of argumenten die afwijken in termen van de oorsprong en functies van de CQ-trust.

De begunstigde onder nalatenschap kan een begunstigde of een CQ-trust zijn. Wanneer een begunstigde het directe voordeel verliest van een eigendom van de hogere nalatenschap die namens hem in CQ trust is geplaatst, ‘bezit’ hij de CQ-trust niet – hij is alleen de begunstigde van wat de trustees van de CQ-trust ervoor kiezen hem te verstrekken.

Al in de war?

De juridische fictie van de 1666 Act is een constructie op papier. “Estate in trust” is de gebruikelijke juridische term.

Voor de VS heeft de wet aanleiding gegeven tot het Amerikaanse bewind tegen eeuwigdurend werk, dat van staat tot staat verschilt.

WIJ ZIJN  een ‘DODE’ WETTELIJKE FICTIE

Als u een gerechtelijke dagvaarding (of misschien een factuur voor betaling) krijgt, is uw naam meestal altijd in hoofdletters (“JOHN DOE”). Net als op grafstenen betekenen de kappen ‘dood’ – ze schrijven naar de ‘dode’ juridische fictieversie van jou.

ANALOGIE MET SCHEPEN EN DE KWESTIE VAN ‘GEBOORTE’
In het concept van CQV worden we vergeleken met een scheepvaartschip.

Onze geboorte en zijn registratie worden vergeleken met iemand die de regering informeert dat er nu een nieuw schip in de haven ligt, waardoor de juridische fictie ontstaat.

In die conceptuele zin is mijn geboorteakte, afgegeven door de autoriteiten, als schepen die als het ware ‘ligplaatspapieren’ aan het dok krijgen. Ik kwam uit de ‘wateren’ van mijn moeder. Mijn moeder is als aanlegplaats voor een schip. Ik beweeg door de valuta in het leven, net zoals het schip beweegt door zeestromingen. Dus het komt allemaal neer op… handels- en scheepvaartwetgeving.

In tijden van grote problemen in de samenleving leven we eens, nu dood, net zoals scheepvaartschepen worden uitgezet om in het droogdok te gaan. Alle mensen worden daarom beschouwd als zijnde onder de hoede van Rex of Regina (de koning, de koningin) – de kroon, de regering, de staat. Dit stelt mensen in staat om te blijven functioneren in het leven en in de handel en om voordelen van de staat te aanvaarden. De markten en kooplieden (wij allemaal) werken volgens de handelswet, die conceptueel voortkomt uit de admiraliteitswet.

Het komt erop neer dat u slechts een leeg scheepvaartschip bent dat op de handelszee drijft. Je geboorte is het resultaat van het feit dat je uit het water en kanaal van je moeder komt. Het is waar en hoe we ‘eigendom’ zijn door het gebruik van geboorteaktes (volgens sommigen die het zo zien). En aangezien geboorten wettelijk verplicht zijn voor registratie, wordt gerationaliseerd dat ouders wettelijk verplicht zijn om misleid te worden om de geboorten van hun baby’s te registreren. Later in het leven worden wij als conceptuele scheepvaartschepen elke dag verhandeld op de “beurs van het leven” onder de admiraliteits- en handelswetten van de CQV, indien nodig in een trust gezet en daaruit wanneer we kunnen.

Dat is een van de vele ideeën achter het concept van CQV.

ALS HET EEN SAMENZWERING IS, IS HET EEN NUTTIGE

Al deze informatie heeft betrekking op hoe het grote publiek nog steeds wettelijk gebonden is door middel van maritieme / admiraliteitswetgeving. Door deze oude juridische constructie kunnen we gemakkelijk gecontroleerd of bedrogen worden, afhankelijk van de huidskleur van onze regering. Leren over uw juridische fictie (s) kan helpen om uzelf te ontsluiten. Om de leerstellige en juridische principes achter de CQV te begrijpen, moeten we begrijpen wie we zijn als individuen – en hoe ieder van ons zich verhouden tot het ‘systeem’.

Dat gezegd hebbende, de CQV (en de wet van 1666) is niet een soort overkoepelende Illuminati of New World Order-samenzwering. Het is een zeer nuttige manier om juridische problemen op te lossen na een rampzalige gebeurtenis of situatie.

DE DOCTRINALE ‘STACARAVAN’ OP DE WEG

Meer prosaically, het begrip van de CQV Wet 1666, is dat wanneer je geld hebt en de handel, je ook verlies en faillissementen kent, en beide spelen in op gerechtigheid’ en ‘letsel’, voordat je snapt wat de leer van de rechterlijke macht is. In de publieke sfeer, we zijn allemaal actief in de doctrine ‘faillissement’ en u ontvangt doctrinale ‘voordelen’ van de Staat.

Als we een dagvaarding accepteren, accepteren we het bestaan van de vordering. Vanuit de doctrine dat alleen de ‘dood’ kan worden opgeroepen. Er is dus een verplichting om elke aansprakelijkheid te aanvaarden die de wet daarvoor heeft gecreëerd.

Gezien we leven en werken in admiralty, letterlijk elk pleidooi (schuldig, niet schuldig) laat jurisdictie toe. De juridische fictie ‘strawman’ is altijd ‘schuldig’ in de doctrinale betekenis. Advocaten kunnen leven van het maken (en oplossen) van juridische controverse. En door betrokken te zijn in die controverse, word je aansprakelijk voor de zaak doctrine.

Dat speelt dan in op de notie van ‘eer’ en ‘schande.’ Wanneer je een claim aanvaardt en deze afbetaalt (ontslaat), blijft u eer aan. En als je voorwaarden toevoegt (“ik accepteer op bewijs van claim en bewijs van verlies”I accept on proof of claim and proof of loss), wordt de aansprakelijkheid op de wederpartij teruggebracht. De juridische fictie is altijd schuldig.

Alleen in de rechtbanken kan de echte man of vrouw verschijnen. De spelen worden gespeeld op hoven (vandaar wetshoven). Het is een spel waarbij acteurs op daden reageren. Het moet als spel en zaken worden behandeld. Laat je niet misleiden door rechtskamerdrama’s op tv en films. Laatste woord. Het kost veel tijd, moeite en studie om de ware doctrines te begrijpen en hulpmiddelen als de CQV te gebruiken

* * * *

De wet machtigt de rechter om bepaalde beslissingen te nemen in bepaalde omstandigheden waarin een verzoek wordt aangevangen door particuliere gedaagden (niet door de staat).

De CQV 1666 geeft  recht en macht aan de staat. Dat is de reden dat het grootste deel van deze bevoegdheden (in deel II en deel III) in 1948 werd ingetrokken.

Bron https://lipsynclawyer.wordpress.com/2016/12/19/cqv-act-1666/

By | 2022-02-03T12:01:25+01:00 juni 7th, 2021|geboortetrust en rek|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment