Dood op zee -dead and lost at sea

Home/geboortetrust en rek/Dood op zee -dead and lost at sea

Dood op zee -dead and lost at sea

Het is maar hoe je het kind een naam geeft of hoe je het draait of keert. In elk geval, heeft de zogenaamde elite een draai gevonden, waarbij ze de levende mens haar titels, vruchten en eigendommen afhandig kan maken en de levende mens als slaaf onder de duim houdt.

UPDATE 3febr 2022 : na 1 jaar research heb ik hier nog geen harde bewijzen voor gevonden maar ik blijf graven

Born alive

In the law dictionary lees je het volgende als uitleg  bij born alive: This term applies to a small and newly delivered child with a heartbeat but does not establish a regular breathing and dies within minutes of being born.  Deze term is van toepassing op een klein en pas geboren kind met een hartslag, maar brengt geen regelmatige ademhaling tot stand en sterft binnen enkele minuten na de geboorte.

Als je zoekt op human (mens) in de law dictionary dan vind je GEEN resultaat !!!! ALs je zoekt op woman vind je GEEN resultaat !!! Zoek je op levende mens en mens in de grondwetten dan vind je er GEEN definitie!!!

human being. See monster. Ballentine’s Law Dictionary 1930 page 599.

Wat maken ze je wijs over de natuurlijke persoon

Een natuurlijk persoon is een mens in juridische zin, als iemand die drager van rechten en verplichtingen kan zijn.[1]

De natuurlijke persoon is de tegenhanger van de rechtspersoon, een organisatie of abstracte entiteit die zelfstandig in het rechtsverkeer kan optreden. Het begrip rechtssubject omvat beide: zowel de natuurlijke als rechtspersonen.

Volgens artikel 6 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens hebben alle mensen het recht om als (natuurlijk) persoon erkend te worden; staten mogen dus geen onderscheid maken tussen mensen die ze wel of niet als persoon erkennen.

Nu de juiste duiding: een natuurlijke persoon is een mens van vlees en bloed en bestaat enkel op papier (een dode is ook nog van vlees en bloed). Het is een juridische IDENTITEIT  en geen biologische entiteit !!!!  De levende mens is ONBESTAANDE voor de grondwet en ook in de mensenrechten. Door het geboortecertificaat is elke LEVENDE mens omgezet in een dode juridische vorm en geniet deze persoon enkel privileges en geen rechten. Jouw identiteit is een recht geen plicht !

Het concept maritiem recht

Als een kapitein zijn schip afmeert aan de kade (berth of a ship) dan moet hij een vrachtbrief tonen waarop staat wat hij aan boord heeft, dat is dus de cargo van het schip. Op die brief staat wat er aan boord was toen het schip beladen werd, niet wat er aan boord is wanneer dat die toekomt in de haven. Als blijkt dat er onderweg cargo overboord gegaan is, dan zegt men dat die goederen verloren zijn op zee. Die cargo is dan voor de eerste die er zijn hand kan opleggen. Die wordt dan eigenaar

Het ziekenhuis is eigenlijk federaal of nationaal territorium. Het wordt voor het grootste stuk door de federale of nationale overheid gesponsord. Ziekenhuizen werden voor het eerst opgericht door de orde van de ridders van Malta. Door de aangifte in het gemeentehuis wordt een trust opgericht die een natuurlijk persoon genoemd wordt. Die persoon heeft een NAAM en nummer (die laatste om het makkelijk terug te vinden in de administratieve molen): het rijksregisternummer in belgie (Burger Service Nummer in Nederland). De fiscus wordt de begunstigde van de natuurlijke persoon en bepaalt dus zelf hoeveel ze willen hebben. Het nationale parlement is de oprichter en maakt dus de regels. En jij wordt de beheerder. Nu vraag je je waarschijnlijk af waarom de NAAM geregistreerd wordt en niet het kind zelf. Een levende mens registreren is een daad van slavernij. Justitie is de protector en moet er op toezien dat de beheerder zich aan de regels houdt.

Een natuurlijk persoon is dus niets anders dan een trust die opgericht werd met een geboorteakte. Een akte is een papier met tekst er op en die tekst bestaat dus enkel in de 2D wereld. Een levende man of vrouw bestaat enkel in de 3D-wereld. Een 2D-entiteit kan onmogelijk communiceren met een 3D-entiteit.

Elke persoon is een trust. Dus ook een overheid(-sdienst).

Ook titels, zoals deurwaarder, notaris, rechter, advocaat, burgemeester, minister, enz bestaan uitsluitend op papier. Hetzelfde geldt voor een inschrijvingsbewijs van motorvoertuig, eigendomsakte, e.d. Tekst leeft niet, kan niets, is dood.

Voordat een persoon kan communiceren met een andere persoon is de actie nodig van een levende mens. Nu is het zo dat vele mensen verkeerdelijk werd wijsgemaakt dat ze een natuurlijk persoon zijn. Met alle gevolgen van dien.

De zaken anders voorstellen dan ze in werkelijkheid zijn, wordt fraude genoemd.

Oh ja, als we met zijn allen geregistreerd staan als “dood en verloren op zee”, hoe zit dat dan met de “orgaandonorwet”. Een persoon kan geen organen afstaan, omdat die er niet zijn. Enkel een levend wezen (bijv een mens) kan organen afstaan.

By | 2022-02-03T11:54:43+01:00 april 14th, 2021|geboortetrust en rek|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment