HOME

HOME
HOME 2021-06-07T14:20:11+02:00

Hallo LEVENDE mens

Je hebt waarschijnlijk al ontdekt hoe de huidige matrix / maatschappelijk systeem jou klein en in slavernij houdt? Nee, dan zal je op deze site de nodige info vinden.

De disbalans situeert zich in het thema GEZAG en daarmee BEZIT. Wie ben jij en wiens bezit ben jij?

Bezit jij jezelf momenteel? NEE. Op vandaag ben jij, de natuurlijke persoon, bezit van de onderneming de STAAT, uw overheidsorgaan. 

ps je zal zeker schrijffouten ontdekken op deze site, hier lees je waarom dit voor mij ok is

In het kort komt het hierop neer: 

Via een juridische kunstgreep ben jij bij je geboorte omgezet van een levende mens in een dode handelsvorm (de natuurlijke mens) waardoor jij een contractvorm geworden bent en je niet meer kan beroepen op mensenrechten, want enkel een levende mens kan zich beroepen op mensen rechten. Daarom heeft elke mens een geboorteakte en geboortetrust. Dit onrecht kan jij herstellen door de aanvraag van je LIVE LIFE CLAIM klik hier

Een persoon is geen mens.

In de juridische/wettelijke wereld  goochelt men maar al te graag met termen en als ze je niet begrijpt dan “hang” je.  Via deze site help ik je om je weer als levende mens te profileren. Dit doe je door de staat terug in kennis te stellen van het feit dat je leeft en beschikt over een vrije wil. Zo breek jij hun macht over jou en ontworstel jij je aan de greep (slavernij) van de staat. De term soevereine mens dekt de lading. In de blog categorie recht en law lees je er meer over

Elke golf begint met een kleine beweging. Ben jij die beweging?

Soeverein wil zeggen dat jij enkel het gezag van je schepper aanvaard en elke menselijke vorm van gezag afwijst. Dus een levende mens zijn ipv een identiteit =persoon. Hier lees je er meer over 

 

Je wil ook vrij zijn? Toe zitten we op dezelfde golflengte.

Echter  nu denk jij: “yes, soeverein dwz geen belastingen meer betalen en de bank kan fluiten naar de aflossingen van je lening. “

Als jij enkel terug soeverein wil zijn met de enige intentie om geen leningen meer af te betalen, noch belastingen meer te betalen dan mis je de essentie waarover het echt gaat: nl bewustwording.

Kan je weigeren om belastingen te betalen of het verder afbetalen van je lening? JA. Maar doe je het puur uit weerstand om te betalen, zal het je enkel veel miserie opleveren. Als je intentie juist zit zal je een positief resultaat behalen.

Lukt het je? JA als soevereine mens, via de claim van je LIVE-LIVE CLAIM kan je de staat laten weten dat jij meer bent dan een nummer/een staatsburger/een natuurlijk rechtspersoon waardoor je gehoor geeft aan de hogere wetten. Een levende mens valt onder de goddelijke wetten ipv onder de menselijke wetten. 

Echter mijn bedoeling is om in eerste instantie een bewustzijnsbeweging op gang te brengen waarbij je leert om te handelen vanuit de eigen autoriteit en gezag.  En om je soevereine staat te gebruiken om :

  • coronamaatregelen en hun sancties (oa boetes, …..)  te weigeren en te stuiten.
  • vaccinaties te weigeren en hun sancties te stuiten
  • om je stemgeving (het zogenaamde verplicht moeten gaan stemmen) te weigeren en hun sancties te stuiten.
  • om je recht op vrijheid van mening en mensenrechten op te eisen (er is veel censuur op vandaag) 
  • om in het contact met buitenwereld jouw voorwaarden op te leggen
  • …..

Op die manier zorgen we vanzelf voor een verschuiving. ALs je vecht tegen een dictatuur of zogenaamde overmacht, bevestig en bekrachtig je hen. Als je een andere beweging maakt, dan vorm je met je energie een NIEUWE beweging die spontaal zal resulteren in een nieuwe orde/ structuur. Daarom richt ik deze nieuwe orde op, de orde van de levende gemeenschap, vanuit het principe: “je kan tegen oorlog zijn of voor vrede en wij kiezen voor vrede”. En geloof me, dit zijn echt 2 totaal verschillende bewegingen. Als filosoof, bewustzijnscoach, bemiddelaar, hsp”er en energietherapeut ben ik bijzonder vertrouwt met het fenomeen: energie en beweging. 

Verandering komt altijd van BINNEN uit

Als wij – de levende gemeente en het hart van de samenleving- veranderen,  kan het niet anders dan dat de structuur mee zal veranderen. Want een overheid KRIJGT/HEEFT enkel bij onze gratie (instemming) bestaansrecht !!! Onthoud dat goed.

Dus ga niet kortzichtig voor soeverein omdat je het systeem om zeep wil helpen daar onze belastingen momenteel voor 80% misbruikt worden om crisis, ziekte en oorlog te scheppen, maar bekijk het vanuit een hogere plaatje. Je natuurlijke rechtspersoon, komt je nog van pas als je nog contracten wil afsluiten met andere rechtspersonen, maar als soeverein kan jij nu bepalen met wie jij in zee gaat en onder welke voorwaarden. Je kan de buitenwereld wel jouw voorwaarden opleggen als zij enige vorm van persoonlijk contact met je willen afdwingen.

Denk maar vb aan een gsm of internet contract afsluiten, zonder jouw ID kaart (legitimatie van je natuurlijke persoon) kan jij geen abonnement krijgen.  Dus is voor mij soeverein zijn, zelfbewust besluiten welke contracten jij wel en niet nog wil aangaan.

Het nieuw social, economisch systeem of orde zal zich vanzelf wel vormgeven vanuit de vele splintergroepen die nu gevormd worden en op een bepaald moment zo een nieuwe orde zullen vormen. 

Ik geef je alvast graag wat huiswerk mee dat je kan helpen om soeverein bewustzijn te vergroten, waardoor je de uitkomst van je live life claim documenten zal versterken.   

Voortrekker van de soevereine beweging: de goddelijke orde

Ⓢisabelle lambrecht

healer bewustzijnscoach, psychotherapeut, bemiddelaar www.zichtbaar.be